Gia Khánh Decor

Gia Khánh Decor là thương hiệu thiết kế kiến trúc, nội thất của công ty Gia Khánh.

Với sự nỗ lực trong suốt nhiều năm qua, Gia Khánh mong muốn mang lại cho khách hàng những sản phẩm thiết kế tốt nhất và biến những sản phẩm thiết kế đó trở thành hiện thực.

Gia Khánh Decor tin rằng với khát vọng đầy tính nhân văn của mình, sẽ tạo được nhiều giá trị thực dụng và bền vững cho toàn xã hội.