Bất động sản phía Tây thủ đô tiếp tục giữ nhiệt sôi động