Thiết kế thi công nhà xưởng chuyên nghiệp HCM

Bạn đang có kế hoạch thiết kế thi công nhà xưởng hcm hay xây mới nhà xưởng, hay mở ra hoặc cải tạo lại nhà xưởng đang có để mở rộng hoạt động sản xuất , kinh doanh của chính mình.
Công ty Khải Hoàn Quân xin giới thiệu bài thiết kế nhà xưởng để chủ đầu tư biên soạn :

I. Các bước cơ bản thiết kế nhà xưởng:
Bước 1: Thiết kế cơ sở
Bước 2 : Thiết kế hồ sơ kỹ thuật thi công nhà xưởng.
Ngoài ra các bước thiết kế nhà xưởng nên tham khảo ý kiến của chủ đầu tư khi phê duyệt đề án .
II. Nội dung thiết kế cơ sở: Bao gồm phần thuyết minh và hồ sơ kỹ thuật thi công nhà xưởng.

[​IMG]
1. Phần thuyết minh thiết kế cơ sở bao gồm các nội dung:​

1.1 Giới thiệu tóm tắt nằm xây dựng, phương án thiết kế, tổng mặt bằng công trình, hoặc giải pháp tuyến công trình đối với dự án xây dựng theo tuyến; địa điểm, qui mô xây dựng các hạng mục công trình ; việc kết nối giữa các hạng mục tham gia án thuộc đề án bất động sản và với hạ tầng kỹ thuật của địa điểm tại bên ngoài nhà xưởng…
1.2 Phương án công nghệ, dây chuyền công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ, hoặc đề nghị theo GMP đối với việc thiết kế nhà xưởng…
1.3 Phương án kỹ sư kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc như nhà văn phòng, gìn giữ của nhà xưởng
1.4 Phương án cấu trúc chính, hệ thống kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của tham dự án nhà xưởng;
1.5 Phương án bảo quản môi trường, phòng cháy, chữa cháy theo qui định của KCN, cụm CN khi thiết kế nhà xưởng..
1.6 Danh mục các cách thức, nguyên tắc chủ yếu được áp dụng khi thiết kế nhà xưởng.
2. Phần bản vẽ thiết kế cơ sở bao gồm:
2.1 Bản vẽ tổng mặt bằng công trình hoặc bản vẽ bình đồ thủ pháp tuyến công trình đối với tham dự án xây dựng theo tuyến;
2.2 Sơ đồ công nghệ, bản vẽ dây chuyền công nghệ đối với tham gia án có quan tâm công nghệ của mỗi nhà xưởng;
2.3 Bản vẽ phương án kiến trúc đối với dự án có đề nghị kỹ sư kiến trúc ;
2.4 Bản vẽ giải pháp cấu tạo chính, hệ thống kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công trình, đi đến với hạ tầng kỹ thuật của địa điểm tại
III. Nội dung thiết kế bản vẽ thi công nhà xưởng :Bao gồm thuyết minh thiết kế, các bản vẽ thiết kế, các tài liệu khảo sát xây dựng liên quan, tham dự toán xây dựng dự án.
Thiết kế bản vẽ thi công là thiết kế bảo đảm thể hiện được vẹn toàn các thông số kỹ thuật, nguyên liệu không ngừng nghỉ dùng và chi tiết cấu tạo hợp với các phương thức, nguyên tắc được thực thi, gần như đủ điều kiện để bắt đầu thi công xây dựng tham gia án
Giá trị cốt lõi khi thiết kế nhà xưởng mà Khải Hoàn Quân quyết định mang đến cho chủ đầu tư : Một phương án kinh tế, tiết kiệm cho việc thiết kế nhà xưởng, xây dựng nhà xưởng.

Trên thực tại có nhiều lí do tăng cường báo giá khi xây dựng nhà xưởng; trong đó có việc doanh nghiệp thiết kế chọn biện pháp cấu trúc không hợp lý, hoặc thiết kế các cấu kiện quá lớn – dư bền. Giải pháp cấu trúc không hợp lý thường rơi vào phương án cấu trúc móng, kèo, và kết cấu nền.

Một số địa điểm tại địa chất rất tốt nhưng nhà thiết kế vẫn chọn biện pháp móng như khu vực đất yếu như móng cọc ép, cọc nhồi. Thực tế cảm thấy móng trên đất nền đất yếu tố n kém gấp dao động 2-3 lần so với móng trên nền nhà đất đẹp và giúp tăng dao động 30% báo giá xây dựng.

Ngoài ra cách thức đất nền cho dự án cũng là điều rất đáng chú trọng,lẻ thường ta nên chọn nền đất trên đất thiên nhiên (hệ đàn hồi) hay nền trên cọc (hệ kết cấu cứng), nền nhà bê tông nhựa hay đất nền bê tông xi măng, toàn bộ phải được lưu ý kỹ vì nhà xưởng có bề mặt đất nền rất lớn. Chúng tôi, một trong những đơn vị thiết kế luôn quyết định loại sản phẩm của mình đem đến lợi ích cao nhất cho người đầu tư, nên Khải Hoàn Quân luôn đặt nhân tố kinh tế đi đến cùng với nhân tố kỹ thuật khi thiết kế, thi công nhà xưởng.