Home VTV và SCIC tính thoát khỏi dự án tháp truyền hình cao nhất thế giới Sẽ xây tháp truyền hình Việt Nam ở khu thành thị Tây Hồ Tây

Sẽ xây tháp truyền hình Việt Nam ở khu thành thị Tây Hồ Tây